top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Rekisterin pitäjä

Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry

Y-tunnus: 2623791-1
c/o Kunnari, Turuntie 38 B 10, 13130 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tanja Kunnari
info@tehdastanssii.fi
+358 40 961 2499

Rekisterin nimi

Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n ja Tehdas tanssii -festivaalin postituslista.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n ja ja Tehdas tanssii -festivaalin viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • nimi

 • sähköpostiosoite

 • www-sivun osoite

 • puhelinnumero

 • työtehtävät

 • yritys/organisaatio

 • yrityksen y-tunnus ja yhteyshenkilö

 • laskutustiedot ja –osoite

 • muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n ja Tehdas tanssii -festivaalin yhteisillä verkkosivuilla

 • lupa lähettää tiedotteita

 
Säännönmukaiset tietolähteet
 • Käyttäjän luovuttamat tiedot joko puhelimitse tai verkkopalvelussa

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman hyväksyntääsi, lukuun ottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojasi ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman lupaasi. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi sellaisiin maihin, joissa EU-komissio on todennut tietosuojan tason riittävyyden

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja. Poistamis- ja muutospyynnöt sekä kysymykset voit lähettää osoitteeseen info@tehdastanssii.fi.

Tiedot luovutetaan sinulle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti.

Henkilötietosi voidaan poistaa Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n toimesta, mikäli väärinkäytät palvelua tai harjoitat palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

 

bottom of page